Akce
na co se můžete těšit

Limity 2018 - 1. celostátní konference mužů

Navazujeme na dvě mužské oblastní konference mužů v roce 2016 a 2017, kterých se účastnilo vždy okolo 150 mužů. Skvělá atmosféra, Boží jednání nás motivovali zorganizovat konferenci celostátní. Kapacita sálu je 320 míst. Věříme, že ji naplníme.

Název "Limity" vyjadřuje výzvu k tomu, abychom svoje limity dosahovali a s Boží pomocí dokonce překračovali. Může se to týkat všech oblastí života - od vztahu k manželce, dětem, po vytrvalost,  osobní disciplinovanost či se týkat našeho duchovního života.

Na konferenci budou sloužit Martin Moldan, Radek Smetana, Tomáš Hasmanda, Stanislav Bubik, Lumír Folvarčný, Peter Kozic, Marian Bielesz, Viktor Baláž.

Termín: 17. 3. 2018 od 10 - 18 hodin

Místo: sál B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno  (mapky níže na webu)

Občerstvení: oběd a drobné občerstvení

Konferenční poplatek: 100 Kč

Přihlášení: do 4. 3. 2018 na www.acregistrace.cz   V případně volných míst registrace i na místě.

Bližší info: Viktor Baláž, vikibal11@gmail.com

Podrobný program konference

Jak se na akci dostanete

Do Bílého domu ze zastávky MHD Česká. 

Do Bílého domu z parkoviště Veveří.