O službě mužům
sloužit společně

Nabízené služby

I ty se můžeš zapojit do pomoci

Navzájem si budou pomáhat a bratr bude povzbuzovat bratra:

 "Buď rozhodný! Izajáš 41,6

Konference

Každým rokem budeme pořádat celonárodní konferenci mužů - Boží jednání, inspirující semináře, mocné chvály, přátelství, občerstvení. Věříme, že obdobně se budou pořádat i regionální konference.

Semináře

Pro menší specificky zaměřené skupiny mužů (podnikatelé, manažeři, vedoucí) bychom rádi pořádali semináře, které by rozvíjely jejich obdarování a potenciál.  

Poradenství

Chtěli byste začít mužskou službu ve vašich sborech nebo se inspirovat, jak službu budovat? Inspirací pro vás může být doporučená literatura a databáze nápadů. Rádi vám poskytneme i osobní poradenství.